Designed and built with care, filled with creative elements

Napisz do nas: sekretariat@szkolabukowina.pl

Zadzwoń: +48 59 861 12 70 lub +48 885 172 123

Obserwuj nas:

Góra
Image Alt

Wyniki egzaminu ośmoklasitów

Kolejny rok najlepsi w gminie, a w dodatku z imponującą przewagą średniej procentowej z każdego przedmiotu na szczeblu powiatowym, a z dwóch przedmiotów na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym! Jak co roku absolwenci szkół podstawowych czekali z niecierpliwością na wyniki przedstawione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które są ważnym czynnikiem decydującym o przyjęciu do wymarzonej szkoły średniej.

Po raz kolejny uczniowie naszej dość małej, wiejskiej szkoły udowodnili, że bardzo dobrze opanowali materiał programowy z j. polskiego, z matematyki i z j. angielskiego, bowiem z tych przedmiotów zdawali egzamin.

Klasa VIII licząca w bieżącym roku szkolnym 18 uczniów uzyskała bardzo wysoką średnią z każdego z przedmiotów egzaminacyjnych. Z j. polskiego klasa uzyskała 76%, a średnia w gminie wyniosła 69%, w powiecie 65%, w województwie 67%, w kraju 66% i tutaj nasze wyniki najbardziej wyraźnie wyprzedzają inne jednostki terytorialne.

Z matematyki uczniowie naszej szkoły zdobyli 57%, przewyższając średnią gminną, która wyniosła 45%. Dla porównania średnia w powiecie wyniosła 47%, w województwie 52%, a w kraju 53%, czyli średnia u nas jest w każdym przypadku wyższa. Jedna z uczennic wzorem ubiegłego roku zdobyła 100% punktów z tego przedmiotu, inna 96%, dwa wyniki to 92%, potem 80%.

Natomiast z j. angielskiego uczniowie zdobyli 63%, gdzie średnia w gminie to 54%, a w powiecie 62%. Zarówno średnia w województwie, jak i w kraju wyniosła 66% a tzn., że zaledwie 3% zabrakły do jej dorównania, także znakomicie, a w dodatku w porównaniu z ubiegłym rokiem, progres jest bardzo duży. Jedna osoba uzyskała wynik 98%, aż 3 osoby 95%, 2 osoby 93%.

Podsumowując wyniki obecnych ósmoklasistów z ubiegłorocznymi, widać wyraźnie tendencję wzrostową. Z każdym rokiem szkoła może się chlubić coraz wyższymi wyniki z testów egzaminacyjnych ósmoklasistów.

Wszystko to jest zasługą wspaniałej kadry pedagogicznej, umiejącej zmotywować do pracy młodzież i z rezultatem przekazywać jej wiedzę, za co składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania.

Uczniom i rodzicom gratuluję wytrwałej pracy, która przyniosła zadowalające owoce, życząc powodzenia i równie dobrych wyników w nauce w wybranych szkołach średnich. Oby taka tendencja utrzymała się w kolejnych latach, czego sobie życzymy.

Dyrektor ZSP w Bukownie
Elżbieta Tandek