Designed and built with care, filled with creative elements

Napisz do nas: sekretariat@szkolabukowina.pl

Zadzwoń: +48 59 861 12 70 lub +48 885 172 123

Obserwuj nas:

Góra
a

Cele działalności

  /  Cele działalności

Cele działalności:

  1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, edukacyjnego, kulturalnego i ekologicznego Sołectwa Bukowina.
  2. Integracja mieszkańców sołectwa, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
  3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
  4. Działanie na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji i dóbr kultury.

Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

  1. Prowadzenie, odnowa i rozbudowa placówek edukacyjnych
  2. Renowacja, ochrona dóbr kultury i tradycji.
  3. Wydawanie informatorów, broszur informacyjnych, ulotek.
  4. Promowanie kultury i tradycji kaszubskiej, języka kaszubskiego poprzez organizowanie zajęć, kursów, szkoleń dokształcających.
  5. Wspieranie przedsiębiorczości wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  6. Organizowanie imprez i spotkań o charakterze charytatywnym zgodnie z celami statutowymi.

Loading

Opublikował(a): Elżbieta Tandek

Ostatnia zmiana: