Designed and built with care, filled with creative elements

Napisz do nas: sekretariat@szkolabukowina.pl

Zadzwoń: +48 59 861 12 70 lub +48 885 172 123

Obserwuj nas:

Góra

a

Oddziały przedszkolne

a

Klasy 1-3

a

Klasy 4-8

O nas

Zobaczcie, dlaczego warto jest zostać uczniem naszej placówki.

Bogata oferta edukacyjna

Przyjazna i życzliwa szkoła

Profesjonalna opieka

Wykwalifikowana, kompetentna kadra

Nauka języków od najmłodszych lat (angielski, niemiecki, kaszubski)

Stypendia naukowe

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zajęcia pozalekcyjne

Nauka przeważa w małolicznych zespołach klasowych

Zajęcia na basenie

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia świetlicowe - fakultety

Przewozy szkolnymi busami

Ciekawe wycieczki i wyjścia edukacyjne

Lekcje terenowe

Monitory interaktywne w każdej klasie

Współpraca z rodzicami

Kroniki zachowane od 1945 roku dokumentujące bogatą tradycję szkoły

Relacje z uroczystości dostępne na Facebooku

Indywidualne podejście do rozwoju

Tworzymy dla uczniów warunki umożliwiające odkrywanie siebie i swoich możliwości, utwierdzamy ich w poczuciu własnej wartości.

Inicjatywy społeczne

Wspieramy inicjatywy uczniów w dążeniu do ich samodzielności i samorządności, pragniemy włączać ich do aktywnego udziału w społeczeństwie.

Kształcenie charakteru uczniów oraz ich podejścia do kultury i tradycji

Kształcimy ludzi młodych, życzliwych, przyjaznych i tolerancyjnych, a także wrażliwych na drugiego człowieka.

Nasza kadra

Jesteśmy wymagający nie tylko od uczniów, ale przede wszystkim od siebie. Staramy się być wzorem i autorytetem. Postępujemy sprawiedliwie i konsekwentnie.

Priorytety

Odwołujemy się do wartości chrześcijańskich, kierując się szacunkiem, tolerancją, życzliwością i poszanowaniem drugiego człowieka.

Efektywna komunikacja

Uczymy skutecznie porozumiewać się oraz prezentować własny punkt widzenia i tolerancję wobec poglądów innych ludzi.

Opieka

Sprawujemy opiekę nad uczniami odpowiednią do ich potrzeb. Organizujemy zajęcia dodatkowe i zapewniamy opiekę podczas pobytu w szkole.

Zajęcia świetlicowe

Organizujemy czas wolny od zajęć szkolnych.

W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.