Designed and built with care, filled with creative elements

Napisz do nas: sekretariat@szkolabukowina.pl

Zadzwoń: +48 59 861 12 70 lub +48 885 172 123

Obserwuj nas:

Góra
Image Alt

EEG Biofeedback

Kompetencje społeczne uczniów naszej szkoły znajdują się w kręgu szczególnego zainteresowania oraz troski naszych nauczycieli. W dniach 25-26 stycznia 2024r. pani dyrektor Elżbieta Tandek oraz nauczyciel współorganizujący kształcenie Ewelina Syldatk odbyły intensywne szkolenie z zakresu terapii biofeedback EEG, które obejmowało część teoretyczną oraz praktyczne warsztaty. Podczas szkolenia obie panie nauczyły się prowadzić terapię uczniów, poznały obsługę sprzętu i zdobyły obszerną wiedzę     o terapii biofeedback. Szkolenie zakończyło się sukcesem- panie uzyskały certyfikat trenera Easy Biofeedback I stopnia.

EEG Biofeedback wpływa na usprawnienie procesów poznawczych, a co za tym idzie skutkuje polepszeniem wyników w nauce. Terapia biofeedback szczególnie adresowana jest do uczniów borykającymi się w trudnościami w koncentracji, dysleksją, dysgrafią, dysortografią. Systematyczne treningi biofeedback korzystnie wpłyną na szybszą i efektywniejsza pamięć         i naukę, a także skupienie i koncentrację. Owocują poprawą procesu uczenia się, zmniejszeniem ilości popełnianych błędów w procesie uczenia się, a co za tym idzie skutkuje polepszeniem wyników w nauce. Ponadto wpływają pozytywnie na samoocenę. Dziecko odzyskuje wiarę       w siebie, w swoje możliwości. Zwiększa się wytrwałość i motywacja do nauki.

Terapia Biofeedback w naszej placówce wykorzystywana będzie w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia jak i jego tempa pracy. Pragniemy pomóc naszym uczniom wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania.

Pomysł na tę formę terapii zrodził się z myślą o naszych uczniach – chcemy wspomóc ich rozwój edukacyjny, społeczny  i emocjonalny.