Designed and built with care, filled with creative elements

Napisz do nas: sekretariat@szkolabukowina.pl

Zadzwoń: +48 59 861 12 70 lub +48 885 172 123

Obserwuj nas:

Góra
Image Alt

Warsztaty profilaktyczne

19 listopada 2021 roku klasa VII w ramach zajęć profilaktycznych uczestniczyła w warsztatach w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach, które prowadziła p. Magda Thiede, pedagog i psycholog szkolny.

Na początku spotkania p. Magda zapoznała nas z celami zajęć, a były nimi:

– rozwijanie zdolności komunikacyjnych i umiejętności pracy w grupie,
– budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez pozytywne wzmocnienie ze strony innych osób,
– tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole klasowym,
– zapoznanie z technikami twórczego myślenia.

P. pedagog podkreśliła też, że każdy uczestnik/czka warsztatów powinien/nna:

– umieć obserwować siebie i innych,
– być otwarty/a na opinię innych,
– przestrzegać ustalonych zasad.

Następnie każdy uczeń zapoznał się z zasadami KONTRAKTU, obowiązującego podczas zajęć:

1. Mówimy do siebie po imieniu.
2. Mówimy „do osoby”, a nie „o osobie”.
3. Nie oceniamy innych.
3. Nie mówimy o nieobecnych.
4. Jesteśmy dla siebie życzliwi.
5. Jedna osoba mówi ,reszta słucha.
6. Nie oceniamy siebie nawzajem.
7. Nie wyśmiewamy nikogo.

Następnie przystąpiliśmy do realizacji zadań, zarówno w formie zabawnych wyzwań dla poszczególnych grup, jak i otwartych wypowiedzi na temat naszych poglądów na wiele spraw, aby wzajemnie się poznać i zdobyć umiejętność pozytywnej komunikacji.

Oto opis kilku zadań :

Węzeł gordyjski – zabawa rozpoczyna się od zebrania wszystkich osób w jak największym ścisku. Następnie wszyscy podnoszą ręce do góry i na słowo „start” zamykają oczy oraz okręcają ok. 10 razy wokół własnej osi. Po dziesięciu obrotach, mając dalej zamknięte oczy, wszyscy na chybił trafił chwytają się za ręce. Następnie otwierają oczy i w gąszczu skrzyżowanych rąk próbują się odplątać na nowo tworząc krąg. Zasada, która zdecydowanie utrudnia i uatrakcyjnia zabawę jest taka, że nie wolno odrywać rąk z uścisków. Należy więc główkować, przechodzić nad sobą, kłaść się na ziemię itp.

Odwróć koc, nie dotykaj podłogi!
Ciekawa, a bardzo prosta zabawa integracyjna, do której potrzebujemy jedynie koca. Rozkładamy go na ziemi, a na nim ustawiamy uczestników zabawy – większe grupy możemy podzielić na mniejsze i np. bawić się z elementem mierzenia czasu. Zadaniem dzieci jest odwrócić koc na drugą stronę – ale przez cały czas trwania zabawy żadne z dzieci nie może dotknąć podłogi! Wszyscy muszą cały czas znajdować się na kocu.

Najbardziej spodobały nam się te zadania:

Zgadnij, według jakiej zasady jesteśmy ustawieni
Najpierw chłopcy opuszczają pomieszczenie, w którym pozostają dziewczęta, aby ustalić, według jakiej zasady ustawią się w rzędzie. Następnie chłopcy wchodzą do sali i zadają 3 pytania pomocnicze, by rozwiązać zagadkę. Następnie zamieniają się rolami z dziewczętami.

Wierne odtwarzanie słów rozmówcy
Dzielimy się w pary. Jedna osoba rysuje jakąś figurę geometryczną, następnie słowami dyktuje koledze ,co po kolei ma wykonać. Potem uczestnicy porównują oba rysunki pod względem zgodności rysunku. Zabawa sprawdza umiejętność przekazu i odbioru informacji.

Na podsumowanie spotkania, aby miłą atmosferę zatrzymać na dłużej w pamięci, przekazaliśmy sobie iskierkę dobroci .

“Iskierka” – uczestnicy stoją w kręgu trzymając się za dłonie przy splecionych rękach. Prowadzący mówi: „Iskierkę dobra puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk” i lekko ściska rękę osoby stojącej po prawej stronie. Osoba ta przekazuje iskierkę dalej.

Mamy nadzieję, że to spotkanie w warunkach innych niż szkolna klasa i ławki, pozwoliło nam zobaczyć siebie nawzajem z innej, nieznanej dotąd strony, a zdobyta wiedza psychologiczna przełoży się na bezkonfliktowe relacje w gronie klasowym i szkolnym.

Kryspin Mielewczyk – kl. VII
Danuta Wesołowska