Designed and built with care, filled with creative elements

Napisz do nas: sekretariat@szkolabukowina.pl

Zadzwoń: +48 59 861 12 70 lub +48 885 172 123

Obserwuj nas:

Góra
Image Alt

Niech się święci 3 Maja

W tym roku obchodziliśmy kolejną, 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Została uchwalona 3 maja 1791 roku podczas obrad Sejmu Wielkiego w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowany przez koło teatralne i chór szkolny. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, w którym przedstawili rys historyczny Polski z końca XVIII wieku i przedstawili i okoliczności obrad Sejmu Wielkiego oraz zasadnicze zmiany, które wprowadzała konstytucja.
Uroczysty charakter wydarzenia podkreśliło wprowadzenie sztandaru państwowego, odśpiewanie hymnu narodowego i stroje galowe wszystkich uczniów z biało-czerwonymi kotylionami.

Na zakończenie Pani Dyrektor szkoły, Elżbieta Tandek podziękowała za zorganizowanie akademii nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie programu artystycznego i uczniom biorącym w nim udział.

Występ z pewnością obudził uczucia patriotyczne wśród uczniów, a także w ciekawy sposób przedstawił wydarzenia historyczne.

Danuta Wesołowska