Designed and built with care, filled with creative elements

Napisz do nas: sekretariat@szkolabukowina.pl

Zadzwoń: +48 59 861 12 70 lub +48 885 172 123

Obserwuj nas:

Góra
Image Alt

KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”
2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy przedszkolak oraz uczeń klas 1-8 naszej szkoły.
– Każdy uczestnik może przedstawić kilka prac.
– Praca nie może być kartką świąteczną.
– Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa bądź grupa przedszkolna.
– Prace mogą być wykonywane wspólnie z rodzicami.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I grupa- przedszkole
II grupa- I-III klasa
III grupa- IV-VIII klasa
3. CELE KONKURSU:
• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
• powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych;
• umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.
4. ZADANIE KONKURSOWE:
Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, papier, różnego rodzaju ziarna, rośliny, mech, ziemia, kamienie, słoma, siano, jajka itp.
5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do 20 MARCA 2024 r. do sekretariatu szkoły lub do pani Iwony Konkol.
6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2) Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
– oryginalność,
– pomysłowość,
– estetyka wykonania.
zastosowanie elementów naturalnych.
3) Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody w każdej kategorii wiekowej, a także oceny z przedmiotu.
4) Zwycięzcy zostaną ogłoszeni oraz poinformowani o terminie wręczenia dyplomów oraz nagród po rozstrzygnięciu konkursu zarówno na szkolnym apelu, stronie internetowej oraz fb szkolnym.
7. Otrzymane prace przechodzę na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy w formie internetowej, a następnie sprzedaż na kiermaszu wielkanocnym.
8. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie różnych akcji organizowanych przez Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”.

Organizatorzy

Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”
Iwona Konkol