Designed and built with care, filled with creative elements

Napisz do nas: sekretariat@szkolabukowina.pl

Zadzwoń: +48 59 861 12 70 lub +48 885 172 123

Obserwuj nas:

Góra
Image Alt

Jesteśmy najlepsi w gminie!

W tym roku szkolnym 2021/2022 klasa VIII NSP w Bukowinie osiągnęła najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty w gminie Cewice.

Z języka polskiego klasa uzyskała 58%, przewyższając wyniki osiągnięte w gminie o 6%, a w powiecie o 3%. Do dorównania do średniej wyników osiągniętych w województwie zabrakł nam 1%, a do średniej krajowej 2%.

Z matematyki klasa osiągnęła 68%, co stanowi wyższą średnią od wyników na każdym szczeblu: w gminie o 22%, w powiecie o 21%, w województwie o 12%, w kraju o 11%.

Z języka angielskiego uczniowie napisali test na 54%, gdy tymczasem średnia w gminie wyniosła 48%, w powiecie 58%, zarówno w województwie jak i w kraju 67%.

Serdecznie dziękuję nauczycielom prowadzącym powyższe przedmioty za solidne przygotowanie do egzaminów, jak i gratuluję uczniom kl. VIII wysokich wyników w tak ważnym egzaminie!

Dyrektor ZSP w Bukownie
Elżbieta Tandek