DYREKTOR SZKOŁY: Elżbieta Tandek
Wicedyrektor: Dorota Starosta
WYCHOWAWCY KLAS:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE:
3- latki: Kamila Okroj
4- latki: Kornelia Pawlak- Cierocka
5- latki – 6 latki : ZuzannaTreder
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
KL. I- Izabela Szczypior
KL. II - Iwona Konkol
Kl. III – Kamila Górka
KL. IV - Małgorzata Bieluń - Woźny
KL. V - Danuta Wesołowska
KL. VI – Beata Starosz
Kl. VII – Dorota Starosta
Kl. VIII- Krzysztof Kolke
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:
J. ANGIELSKI: Dorota Starosta
J

  • Elżbieta Tandek - Dyrektor ZSP
  • Dorota Starosta - Wicedyrektor ZSP
  • Jadwiga Bulman - Sekretarka
  • Bożena Szymikowska - Kierownik sekcji d/sutrzymania czystości i porządku; opiekunka
  • Ryszard Biankowski - Pracownik d/s utrzymania czystości i porządku, konserwator, kierowca, opiekun dzieci
  • Monika Todys - Kierowca, opiekunka dzieci
  • Kazimierz Czaja - Kierowca, opiekun dzieci
  • Małgorzata Słomiana - Pracownik d/s utrzymania czystości i porządku
  • Mirosława Klinkosz - Pracownik d/s utrzymania