• Elżbieta Tandek - Dyrektor ZSP
  • Danuta Wesołowska - Wicedyrektor ZSP
  • Jadwiga Bulman - Sekretarka
  • Bożena Szymikowska - Kierownik sekcji d/sutrzymania czystości i porządku; opiekunka
  • Ryszard Biankowski - Pracownik d/s utrzymania czystości i porządku, konserwator, kierowca, opiekun dzieci
  • Monika Todys - Kierowca, opiekunka dzieci
  • Barbara Głodowska - Kierowca, opiekunka dzieci
  • Małgorzata Słomiana - Pracownik d/s utrzymania czystości i porządku