Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Cewicach
oraz
Zespół Szkolno–Przedszkolny w Bukowinie
ZAPRASZAJĄ
uczniów klas I - III
na
IV Gminny Konkurs Wiedzy o Kaszubach
„Poczuj kaszubskiego ducha”

Konkurs odbędzie się dnia 9 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bukowinie

pełna treść Zaproszenia: PDF - KONKURS

W dniu 19.03.2015 roku w naszej szkole z okazji Dnia Jedności Kaszubów zorganizowano wielkanocny konkurs na Kaszubską Pisankę. Został on podzielony na dwie kategorie uczniów I – III szkoły podstawowej oraz uczniów IV – VI szkoły podstawowej. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród uczniów młodszych klas.

Ostatecznie do konkursu zgłoszono 15 przepięknych pisanek wykonanych w przeróżnych stylach oraz zaprezentowanych w różnych wielkościach. I tak oto w

Zapusty to dawne polskie określenie karnawału, używane jeszcze po II wojnie światowej, zawłaszcza na wsiach. Z zapustami łączył się zwyczaj chodzenia po kolędzie, podczas którego kolędnicy odgrywali krótkie scenki fabularne, otrzymując w zamian poczęstunek lub drobne podarunki.

Zapusty Bukowińskie mają charakter kultywowania tradycji kaszubskiej, naszej, regionalnej a także odnoszą się do dnia dzisiejszego.

Zapusty dla nas, to przede wszystkim wspólna gościna osób

Zobacz relację z naszych zapustów w gdańskiej TVP

Odbył się:

Gminny Konkurs „Rodnô Mowa” GCK w Cewicach

I m.- kat. gimnazjum-Paulina Szymikowska II NG

28 lutego 2014 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bukowinie odbył się po raz kolejny Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej.

Celem konkursu było:

  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
  • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,
  • twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów,
  • popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
  • wyłonienie utalentowanych dzieci oraz