Zobacz relację z naszych zapustów w gdańskiej TVP

Odbył się:

Gminny Konkurs „Rodnô Mowa” GCK w Cewicach

I m.- kat. gimnazjum-Paulina Szymikowska II NG

28 lutego 2014 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bukowinie odbył się po raz kolejny Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej.

Celem konkursu było:

  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
  • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,
  • twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów,
  • popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
  • wyłonienie utalentowanych dzieci oraz