Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bukowinie wziął udział w Konkursie Wiedzy o Kaszubach zorganizowanym już po raz 22 przez "Dziennik Bałtycki" przy współpracy z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddział Kartuzy oraz Zarządem Głównym ZKP.

Na konkurs wpłynęły odpowiedzi od 423 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Pytania konkursowe ukazały się w dodatku do Dziennika Bałtyckiego „NORDA” Pismiono Kaszëbsczi Zemi w  piątkowym wydaniu z 23 marca 2018r.Najwięcej kart odpowiedzi, bo aż 152 nadesłali uczniowie z klas I-III ,a wśród nich było 18 prac pochodzących od naszych uczniów.Jury doceniło pracę naszej uczennicy z klasy III NSP- Natalii Todys, która poprawnie odpowiedziała na wszystkie pytania i została laureatką konkursu. W minioną sobotę 21 kwietnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odebrała dyplom i nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy Natalce i życzymy dalszych sukcesów. Podsumowaniu konkursu towarzyszyły warsztaty rękodzielnicze, występy teatrzyku kukiełkowego oraz zwiedzanie wystaw muzealnych. Wszyscy nagrodzeni, ich rodziny i opiekunowie wspaniale bawili się w murach muzeum.

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie:

Uczniowie z kl. I-III:

Sz. Mielewczyk, J. Grzenkowicz

  1. Konkel, R. Garski, M. Cyman
  2. Korda, K. Mielewczyk, D. Konkel, A. Wenta, Z. Stencel, M. Konkel, J. Kreft, W. Keller, A. Treder
  3. Keller, M. Jelinska, N. Todys, Z. Kostuch

Uczniom z klas V-VI :

  1. Cyman, P.Cyman, P. Cyman, N. Budna, K. Kobiela, F. Wenta, M. Keller, K. Regliński
  2. Treder M. Malek, K. Stankiewicz, K. Czaja, P. Kobiela, O. Śmigiecka, P. Pipka,

Uczennicom z klas II i III gimnazjum :

  1. Treder ,W. Bladowska