SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowinie prowadzona jest przez bibliotekarkę Teresę Pranga. Zainteresowanych uczniów i pracowników szkoły zapraszamy codziennie na dużej przerwie w godzinach od 11.10 – 11.25, a także w czasie pracy bibliotekarki: w poniedziałek od 8.35- 10.15, środa od 10.25-12.10, czwartek od 9.30 – 11.10. 

Polecamy zarówno podręczniki dla uczniów, jak i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. Oprócz tego mamy bogaty zbiór obowiązujących lektur i „książek do poduszki”. W bibliotece stworzone zostały też doskonałe warunki do korzystania na miejscu z wydawnictw encyklopedycznych. Co roku organizowany jest konkurs czytelniczy i uczniowie, którzy czytają najwięcej otrzymują na koniec roku szkolnego nagrody książkowe. Dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej przeżywają co roku swoje „pasowanie na czytelnika” naszej biblioteki. Są wtedy zapoznawane z książkami odpowiednimi do ich wieku i instruowane o zasadach korzystania z księgozbioru. Uczniowie z klas starszych przygotowują dla nich program artystyczny. W naszej bibliotece działa „Koło przyjaciół biblioteki” w ramach którego uczennice z klasy trzeciej gimnazjum wdrażane są w tajniki pracy bibliotekarza i pomagają w wypożyczaniu książek. Księgozbiór biblioteki jest systematycznie wzbogacany w obowiązujące lektury szkolne. W roku 2016 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna wzbogaciła się o wiele obowiązkowych lektur niezbędnych w procesie kształcenia literackiego. Co roku w bibliotece odbywa się kiermasz taniej książki, na którym można za niewielkie pieniądze wzbogacić się o interesujące książki dla najmłodszych jak i dla starszych dzieci.