SZKOLNA WIGILIA

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się

do swojego brata i wyciągasz

do niego ręce, jest  Boże Narodzenie”

 

 

Dnia 22 grudnia 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowinie odbyło się zgodnie z wieloletnią tradycją, spotkanie wigilijne z udziałem całej społeczności szkolnej oraz licznie przybyłych członków rodzin naszych uczniów.

Tego dnia panowało wielkie poruszenie, a od rana wyczuwało się świąteczną atmosferę, którą nasilał wystrój i dekoracje z żywymi, pachnącymi lasem choinkami, przystrojonymi niepowtarzalnymi, ręcznie wykonanymi ozdobami. Na szkolnym holu, na którym odbywało się spotkanie wszystkich uczestników Wigilii była również tradycyjna, piękna szopka, pachnąca prawdziwym sianem.

W pierwszej części spotkania Dyrektor Szkoły pani Elżbieta Tandek powitała serdecznie wszystkich zebranych oraz złożyła świąteczne życzenia., następnie Ks. proboszcz Tomasz Zimny pobłogosławił opłatki i wyjaśnił znaczenie tradycji dzielenia się nim oraz złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia i wiele ciepłych słów pod adresem całej społeczności naszej szkoły, następnie  oficjalnie rozpoczął wigilię szkolną . Wszyscy obecni złożyli sobie również życzenia i przełamali się opłatkiem, a potem  zasiedli do wspólnej wieczerzy i delektowali się potrawami przygotowanymi przez uczniów, wychowawców i rodziców.

W części artystycznej uczniowie klas młodszych zaprezentowali tradycyjne jasełka, w których przygotowanie zaangażowała się p. Iwona Konkol. W pięknych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role. Obok Marii i Józefa nie zabrakło pięknie śpiewających aniołów, spieszących do szopki pastuszków i królów. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów. Stroje, świetna gra małych aktorów oraz cudownie zaśpiewane kolędy i pastorałki zrobiły na wszystkich bardzo duże wrażenia. Życzenia, kolędy, jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela.

Uroczystość ta stwarza uczniom warunki do kształtowania kompetencji w zakresie właściwego przeżycia świąt, odczytywania symboli religijnych oraz ułatwia poznanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów związanych z Świętami Bożego Narodzenia. Cykliczne spotkania wigilijne służą również doskonaleniu techniki recytacji, śpiewu oraz gry aktorskiej.

Dziękujemy Paniom :Teresie Prandze, Joannie Walkusz i P. Michałowi Szczypiorskiemu za zaangażowanie w przygotowanie szkolnej Wigilii.