TEATR PROFILAKTYCZNY PT; „MOŻESZ ODKRYĆ SIEBIE NA NOWO”

W dniu 15 grudnia 2017 roku gościliśmy w naszej szkole aktorów z krakowskiego teatru ,,Kurtyna”. Uczniowie klas V- VII NSP oraz II – III NG obejrzeli spektakl pt. ,, Możesz odkryć siebie na nowo”.

Sceniczna droga, którą bohater spektaklu poprowadził widzów, to w istocie kolejne etapy podejmowania decyzji i wyborów, mających swoje konsekwencje. Młodzież miała okazję zastanowić się nad ważnymi kwestiami życiowymi: Czy przyzwolenie na użycie środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a wypalony papieros jest atrybutem wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i dyskryminacji, a Internet jest biblią współczesności? Na te pytania spektakl dał nam jednoznaczną odpowiedź. Udział w teatrzyku był ciekawym sposobem na realizację godziny wychowawczej, na której w imponujący sposób przekazano wartości wychowawczo- profilaktyczne. Prezentacja wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, alkohol, nikotyna, narkotyki, umiejętność rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, identyfikowanie przyczyn własnego postępowania, nastawienie do siebie i innych a motywacja do podejmowania różnorodnych decyzji, to doskonała lekcja zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników widowiska. CZEKAMY NA KOLEJNE WRAŻENIA W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM !!!:)