Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowinie prowadzona jest przez bibliotekarkę Panią Teresę Pranga.

Zainteresowanych uczniów i pracowników szkoły zapraszamy codziennie na dużej przerwie w godzinach od 11.10 – 11.25, a także w czasie pracy bibliotekarki: w poniedziałek od 8.35- 10.15, środa od 10.25-12.10, czwartek od 9.30 – 11.10. Polecamy zarówno podręczniki dla uczniów, jak i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. Oprócz tego mamy bogaty zbiór obowiązujących lektur i

Regulamin korzystania z biblioteki /pdf/