Dokumenty Stowarzyszenia

Najnowsze dokumenty naszego Stowarzyszenia:

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok:

   

 Protokół z Walnego Zebrania Członków Stwowarzyszenia "Rozwój Bukowiny" (28.06.2016 r.):

   
Plany Zarządu Stwowarzyszenia na 2015 rok:

   
Wniosek o zmianę wpisu w KRS Z DN. 8.7.2016 r.:

   
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok:

   
Czytany 638 razy