Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Rozwój Bukowiny":

Kostuch Anna - członkek Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Bladowski Piotr - członek Komisji Rewizyjnej; Sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Budna Małgorzata - członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia