RYNGRAFY

RYNGRAFY

  24 maja w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej  odbyło się wręczenie wyróżnień Stowarzyszenia „ Remusowi Dresze”, które przyznaje Ryngraf Witosława za pielęgnowanie i działania na rzecz rozwoju języka kaszubskiego . W  tym roku uhonorowani zostali wybitna aktorka Danuta Stenka oraz językoznawca prof. Alfred Majewicz. Wszyscy czekali przede wszystkim na Danutę Stenkę, wybitną aktorkę teatralną i filmową. Wśród nich byli uczniowie naszej szkoły, którym Pani Wanda Lew-Kiedrowska umożliwiła uczestniczenie w warsztatach teatralnych, podczas których Pani Danuta Stenka podzieliła się z nimi tajnikami warsztatu aktorskiego i zajmująco opowiadała o pracy z różnymi reżyserami, także zagranicznymi. Przyznała, że każda rola jest dla aktora niezwykłym wyzwaniem, któremu stara się sprostać. Kapituła konkursu przyznała Danucie Stence nagrodę za propagowanie języka kaszubskiego, artystyczne posługiwanie się nim, zaś prof. Alfred Majewicz został uhonorowany za badania nad językiem kaszubskim i upowszechnianie wiedzy o nim. Danuta Stenka dziękując za wyróżnienie przyznała, że język kaszubski odkryła na nowo tak naprawdę wiele lat po wyjeździe z rodzinnego Gowidlina. Z kolei prof. Majewicz podkreślał, że przetrwanie kaszubszczyzny zależy od wiedzy, świadomości młodych ludzi i ich chęci do dalszego jej przekazywania. Bądźcie dumni z tego, że znacie kaszubski. Powinniście się tym wręcz szczycić – mówił.

 

Czytany 544 razy
Follow Us