„WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO!”

 

 

 

„WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO!”

 

3 Maja 1791 rok

            W piątek, 28 kwietnia, w naszej szkole  odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali inscenizacje, wiersze i pieśni patriotyczne. Apele rocznicowe są w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia
w demokratycznym państwie.

 226 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję. W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. Nie zabrakło biało – czerwonej flagi państwowej, hymnu, daty 3 Maja 1791 roku oraz nazwisk Stanisława Augusta Poniatowskiego i Stanisława Małachowskiego. Zwrócono uwagę na doniosłość Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, oddający klimat walk narodowowyzwoleńczych i ucisku Polaków przez okupantów i zaborców. Zabrzmiała melodia „Roty”, „Polonez 3 Maj” oraz „Witaj, majowa jutrzenko”. Młodzież ten nadzwyczajny temat przygotowała i przedstawiła w sposób bardzo ciekawy i wniosła dużo serca i zaangażowania. Głównym celem apelu było wyrobienie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszymy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.

Program uroczystości został przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej
i  gimnazjum pod opieką p. Danuty Wesołowskiej, p. Marzeny Roszman oraz p. Michała Szczypiorskiego.

 

 

Czytany 593 razy
Follow Us